فارغ از آرزو باشم

رضا هلالی

سال 1390

متن قطعه:

فارغ از آرزو باشم بس که دم از علی زدم من نه منم که او شدم بس که شراب او زدم هی هی های او شدم طهارتم ز می بود عابد با وضو شدم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه