چند وقته که حس میکنم حال و هوام عوض شده

رضا هلالی

سال 1391

متن قطعه:

چند وقته که حس میکنم حال و هوام عوض شده دلبسته ی دنیا شدم آرزوهام عوض شده

قطعاتمرتبط

مشاهده همه