پایان حیات من و تو ختم به خیر است

محمد حسین پویانفر

سال 1398

متن قطعه:

پایان حیات من و تو ختم به خیر است این عاقبت دوستی حضرت زهراست مادرم کنیزه فضه پدرم غلام قنبر همه ایل و تبارم به فدای نام حیدر چادرت را بتکان روزی مارو بفرست

قطعاتمرتبط

مشاهده همه