دعام اینه که خوب خوب بشی

محمود کریمی

سال 1397

متن قطعه:

دعام اینه که خوب خوب بشی دوباره خونمونو شاد کنی باید بمونی تا یه روز بیاد داداش حسنمو دوماد کنی خونه بی تو، بی روحه بی تو شبها ،تاریکه از نگاهت، معلومه وقت رفتن، نزدیکه مادر مگه چند سالته آرزوی مردن نکن زخم در، رو پر و بالته فکر پر کشیدن نکن پیچیده تو تموم شهرمون حکایت تو و شهامتت ولی حالا که توی بستری کسی نیومده عیادتت تا چشماتو، می بندی بابا انگار ،میمیره انتقام، اشکا تو مهدی یه روز می گیره مادر مگه چی دیدی که این جوری زمین گیر شدی صورتت چه پریشون شده یک شبه چقدر پیر شدی ای آنام ای وای ، ای آنام ای وای مادر مگه چند سالته آرزوی مردن نکن زخم در، رو پر و بالته فکر پر کشیدن نکن منو نگاه کن که دارم داداش حسنمو ببین تو خواب چه حرفای عجیبی می زنه مگه چی دیده توی کوچه ها با ما داره غریبی می کنه نیمه بازه چشم تو نیمه شبها بیداری سرد خونه اما تو مثله آتیش تب داری مادر چرا مونده هنوز خاک کوچه رو چادرت خونمون، تو سکوته ، ولی گریه می کنه دخترت مادر مگه چند سالته آرزوی مردن نکن زخم در، رو پر و بالته فکر پر کشیدن نکن وا اُماه ، وا اُماه........

قطعاتمرتبط

مشاهده همه