محتوای دسته بندی " ولادت حضرت علی اکبر "

ایها الناس بدانید گدای حسنم
ایها الناس بدانید گدای حسنم
حسین طاهری مهدی رسولی
مانند نبی بهشت بی تکرار است
مانند نبی بهشت بی تکرار است
حرم حضرت فاطمه معصومه (س)