ابوالعینین شعیشع

ابوالعینین شعیشع

1047 پخش

17 نوا

5 تصویر


share button

اشتراک گذاری

title element

محبوب‌ترین‌ها

سوره انبیاء آیات 95 تا 97

سوره انبیاء آیات 95 تا 97

سوره نور آیات 51 تا 53

سوره نور آیات 51 تا 53

سوره نساء آیه 24

سوره نساء آیه 24

سوره کوثر

سوره کوثر

سوره اسراء آیات 15 تا 19

سوره اسراء آیات 15 تا 19

سوره نحل آیات 67 تا 70

سوره نحل آیات 67 تا 70

سوره قصص آیات 5 تا 16 سوره شمس

سوره قصص آیات 5 تا 16 سوره شمس

سوره نحل آیات 67 تا 70

سوره نحل آیات 67 تا 70

سوره الرحمن آیات 1 تا 9

سوره الرحمن آیات 1 تا 9

سوره بقره آیات 34 تا 46

سوره بقره آیات 34 تا 46

سوره انعام آیات 155 تا 164

سوره انعام آیات 155 تا 164

سوره نحل آیات 75 تا 77

سوره نحل آیات 75 تا 77

سوره اسراء آیات 23 تا 27

سوره اسراء آیات 23 تا 27

سوره بقره آیه 185

سوره بقره آیه 185

title element

پلی‌لیست‌ها

تلاوت کوتاه مجلسی - مصری بخش اول

تلاوت کوتاه مجلسی - مصری بخش اول

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه دوازدهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه دوازدهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه یازدهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه یازدهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه هشتم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه هشتم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه هفتم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه هفتم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه ششم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه ششم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه چهارم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه چهارم

title element

آخرین‌های تصویری

سوره نور آیات 51 تا 53

سوره نور آیات 51 تا 53

سوره انبیاء آیات 95 تا 97

سوره انبیاء آیات 95 تا 97

سوره نساء آیه 24

سوره نساء آیه 24

سوره کوثر

سوره کوثر

title element

آخرین‌های صوتی

سوره نور آیات 51 تا 53

سوره نور آیات 51 تا 53

سوره انبیاء آیات 95 تا 97

سوره انبیاء آیات 95 تا 97

سوره نساء آیه 24

سوره نساء آیه 24

سوره کوثر

سوره کوثر

سوره نباء آیات 31 تا آخر

سوره نباء آیات 31 تا آخر

سوره نساء آیات 79 تا 81

سوره نساء آیات 79 تا 81

سوره قصص آیات 5 تا 16 سوره شمس

سوره قصص آیات 5 تا 16 سوره شمس

سوره بقره آیات 34 تا 46

سوره بقره آیات 34 تا 46

سوره انعام آیات 155 تا 164

سوره انعام آیات 155 تا 164

سوره نحل آیات 75 تا 77

سوره نحل آیات 75 تا 77

سوره حج آیات 14 تا 17

سوره حج آیات 14 تا 17

سوره اسراء آیات 23 تا 27

سوره اسراء آیات 23 تا 27

سوره نحل آیات 67 تا 70

سوره نحل آیات 67 تا 70

سوره بقره آیه 185

سوره بقره آیه 185

سوره الرحمن آیات 1 تا 9

سوره الرحمن آیات 1 تا 9

comment count

اولین دیدگاه را شما بنویسید...

title element

نظرات شما