محمد صدیق منشاوی

محمد صدیق منشاوی

1022 پخش

47 نوا

1 تصویر


share button

اشتراک گذاری

title element

محبوب‌ترین‌ها

تلاوت قرآن کریم - محمد صدیق منشاوی - سوره انعام آیات 71 تا 73

تلاوت قرآن کریم - محمد صدیق منشاوی - سوره انعام آیات 71 تا 73

سوره حشر آیات 22 تا آخر

سوره حشر آیات 22 تا آخر

سوره قارعه همزه توحید

سوره قارعه همزه توحید

سوره حشر آیات 18 تا آخر فجر علق حمد سوره بقره آیات 1 تا 5 و 285 تا آخر

سوره حشر آیات 18 تا آخر فجر علق حمد سوره بقره آیات 1 تا 5 و 285 تا آخر

سوره قصص آیات 68 تا 85

سوره قصص آیات 68 تا 85

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء سی ام

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء سی ام

سوره بقره آیات 91 تا 93

سوره بقره آیات 91 تا 93

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء بیست و هشتم

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء بیست و هشتم

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء بیست و پنجم

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء بیست و پنجم

سوره طه آیات 55 تا 82

سوره طه آیات 55 تا 82

سوره زخرف آیات 68 تا 89 سوره دخان آیات 1 تا 8 سوره قدر

سوره زخرف آیات 68 تا 89 سوره دخان آیات 1 تا 8 سوره قدر

title element

پلی‌لیست‌ها

تلاوت کوتاه مجلسی - مصری بخش دوم

تلاوت کوتاه مجلسی - مصری بخش دوم

تلاوت کوتاه مجلسی - مصری بخش اول

تلاوت کوتاه مجلسی - مصری بخش اول

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه دوازدهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه دوازدهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه دهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه دهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه نهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه نهم

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه اول

تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه اول

title element

آخرین‌های تصویری

تلاوت قرآن کریم - محمد صدیق منشاوی - سوره انعام آیات 71 تا 73

تلاوت قرآن کریم - محمد صدیق منشاوی - سوره انعام آیات 71 تا 73

title element

آخرین‌های صوتی

سوره بقره آیات 218 تا 224

سوره بقره آیات 218 تا 224

سوره حمد سوره بقره آیات 1 تا 2

سوره حمد سوره بقره آیات 1 تا 2

سوره زخرف آیات 68 تا 89 سوره دخان آیات 1 تا 8 سوره قدر

سوره زخرف آیات 68 تا 89 سوره دخان آیات 1 تا 8 سوره قدر

سوره انعام آیات 73 تا 92

سوره انعام آیات 73 تا 92

سوره حشر آیات 18 تا آخر فجر علق حمد سوره بقره آیات 1 تا 5 و 285 تا آخر

سوره حشر آیات 18 تا آخر فجر علق حمد سوره بقره آیات 1 تا 5 و 285 تا آخر

سوره یوسف آیات 1 تا 27

سوره یوسف آیات 1 تا 27

سوره طه آیات 55 تا 82

سوره طه آیات 55 تا 82

سوره قصص آیات 68 تا 85

سوره قصص آیات 68 تا 85

سوره طه آیات 1 تا 54

سوره طه آیات 1 تا 54

سوره بقره آیات 91 تا 93

سوره بقره آیات 91 تا 93

سوره حشر آیات 22 تا آخر

سوره حشر آیات 22 تا آخر

سوره قارعه همزه توحید

سوره قارعه همزه توحید

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء سی ام

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء سی ام

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء بیست و نهم

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء بیست و نهم

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء بیست و هشتم

ترتیل خوانی قرآن کریم - جزء بیست و هشتم

comment count

اولین دیدگاه را شما بنویسید...

title element

نظرات شما