حجت الاسلام سادات

حجت الاسلام سادات

2103 پخش

11 نوا

16 تصویر


sadatt

share button

اشتراک گذاری

title element

محبوب‌ترین‌ها

خدا سریع‌الرضاست - استوری و ریل

خدا سریع‌الرضاست - استوری و ریل

چرا خدا را عبادت می کنیم؟

چرا خدا را عبادت می کنیم؟

ارزش تغییر

ارزش تغییر

اولین مرتبه از انفاق

اولین مرتبه از انفاق

 نفی غیر خدا  مقدمه ایمان

نفی غیر خدا مقدمه ایمان

دوربرگردان موت

دوربرگردان موت

چرا دشمن شناس باشیم؟

چرا دشمن شناس باشیم؟

انسان باید عبد باشد

انسان باید عبد باشد

دیدنداری عاشقانه

دیدنداری عاشقانه

گناهان کوچک را بزرگ نشماریم...

گناهان کوچک را بزرگ نشماریم...

فضیلت ماه رجب

فضیلت ماه رجب

مقام و منزلت انسان

مقام و منزلت انسان

اسلام قبل از ایمان

اسلام قبل از ایمان

طبابت روح

طبابت روح

آرامش

آرامش

بخشش و تغافل خدا

بخشش و تغافل خدا

سخنرانی وفات حضرت زینب

سخنرانی وفات حضرت زینب

پیدا کردن راه آرامش درست

پیدا کردن راه آرامش درست

محاسبه اعمال توسط خدا فرق دارد

محاسبه اعمال توسط خدا فرق دارد

تاثیر زمان و مکان در اعمال ما

تاثیر زمان و مکان در اعمال ما

title element

آخرین‌های تصویری

برکات یاد مرگ

برکات یاد مرگ

سخنرانی وفات حضرت زینب

سخنرانی وفات حضرت زینب

فضیلت ماه رجب

فضیلت ماه رجب

مقام و منزلت انسان

مقام و منزلت انسان

الشام الشام الشام - استوری و ریل

الشام الشام الشام - استوری و ریل

رو زدم آب بگیرم - استوری و ریل

رو زدم آب بگیرم - استوری و ریل

 نفی غیر خدا  مقدمه ایمان

نفی غیر خدا مقدمه ایمان

خدا سریع‌الرضاست - استوری و ریل

خدا سریع‌الرضاست - استوری و ریل

ارزش تغییر

ارزش تغییر

دوربرگردان موت

دوربرگردان موت

اولین مرتبه از انفاق

اولین مرتبه از انفاق

انسان باید عبد باشد

انسان باید عبد باشد

چرا دشمن شناس باشیم؟

چرا دشمن شناس باشیم؟

گناهان کوچک را بزرگ نشماریم...

گناهان کوچک را بزرگ نشماریم...

دیدنداری عاشقانه

دیدنداری عاشقانه

title element

آخرین‌های صوتی

برکات یاد مرگ

برکات یاد مرگ

سخنرانی وفات حضرت زینب

سخنرانی وفات حضرت زینب

فضیلت ماه رجب

فضیلت ماه رجب

مقام و منزلت انسان

مقام و منزلت انسان

آرامش

آرامش

پیدا کردن راه آرامش درست

پیدا کردن راه آرامش درست

محاسبه اعمال توسط خدا فرق دارد

محاسبه اعمال توسط خدا فرق دارد

طبابت روح

طبابت روح

اسلام قبل از ایمان

اسلام قبل از ایمان

بخشش و تغافل خدا

بخشش و تغافل خدا

تاثیر زمان و مکان در اعمال ما

تاثیر زمان و مکان در اعمال ما

title element

آلبوم‌ها

ولادت امام زمان

ولادت امام زمان

وفات حضرت زینب

وفات حضرت زینب

شهادت امام هادی

شهادت امام هادی

comment count

اولین دیدگاه را شما بنویسید...

title element

نظرات شما