حجت الاسلام سید میرهاشم حسینی

حجت الاسلام سید میرهاشم حسینی

5660 پخش

87 نوا

34 تصویر


mirhashemhosseini

share button

اشتراک گذاری

title element

محبوب‌ترین‌ها

فعالیت امام حسن عسکری جهت شناساندن امام عصر

فعالیت امام حسن عسکری جهت شناساندن امام عصر

فضیلت ماه مبارک رمضان (اهمیت روزه و ماه رمضان) جلسه 5

فضیلت ماه مبارک رمضان (اهمیت روزه و ماه رمضان) جلسه 5

شکافنده علوم

شکافنده علوم

آرامش پیامبر _ حجت الاسلام میر هاشم حسینی

آرامش پیامبر _ حجت الاسلام میر هاشم حسینی

سخنرای رحمت خدا_حجت الاسلام میرهاشم حسینی

سخنرای رحمت خدا_حجت الاسلام میرهاشم حسینی

ماندگاری استجابت دعای تحت قبه ابا عبدالله توسط امام هادی علیه السلام

ماندگاری استجابت دعای تحت قبه ابا عبدالله توسط امام هادی علیه السلام

فضیلت ماه مبارک رمضان (برکت و رحمت ماه رمضان) جلسه 3

فضیلت ماه مبارک رمضان (برکت و رحمت ماه رمضان) جلسه 3

حیا و عفاف

حیا و عفاف

شفای امام هادی - استوری و ریل

شفای امام هادی - استوری و ریل

فضیلت ماه مبارک رمضان( رمضان ماه تمرین صبر و بندگی) جلسه4

فضیلت ماه مبارک رمضان( رمضان ماه تمرین صبر و بندگی) جلسه4

ابابصیر یار امام صادق لیه السلام

ابابصیر یار امام صادق لیه السلام

ناامیدی خطرناک‌ترین راهبرد دشمن

ناامیدی خطرناک‌ترین راهبرد دشمن

 حضرت ام البنین نمونه مادر

حضرت ام البنین نمونه مادر

فضیلت ماه مبارک رمضان (برکت و رحمت ماه رمضان)جلسه 2

فضیلت ماه مبارک رمضان (برکت و رحمت ماه رمضان)جلسه 2

ویژگی های یاران امام زمان

ویژگی های یاران امام زمان

راز موفقیت در زندگی

راز موفقیت در زندگی

حیاء در قرآن و روایات

حیاء در قرآن و روایات

کمک گرفتن در سختی ها از صبر و نماز

کمک گرفتن در سختی ها از صبر و نماز

تواصی در قرآن

تواصی در قرآن

اهداف خلقت و نکات آن

اهداف خلقت و نکات آن

title element

پلی‌لیست‌ها

سخنرانی پیرامون ماه رمضان

سخنرانی پیرامون ماه رمضان

نکاتی پیرامون امام صادق

نکاتی پیرامون امام صادق

title element

آخرین‌های تصویری

سخنرانی شب نهم ماه رمضان

سخنرانی شب نهم ماه رمضان

سخنرانی شب هشتم رمضان

سخنرانی شب هشتم رمضان

فضیلت ماه مبارک رمضان ( اثرگذاری همنشین ) جلسه 7

فضیلت ماه مبارک رمضان ( اثرگذاری همنشین ) جلسه 7

فضیلت ماه مبارک رمضان ( ارزش و قدر منزلت شخص به همت بلند است) جلسه 6

فضیلت ماه مبارک رمضان ( ارزش و قدر منزلت شخص به همت بلند است) جلسه 6

فضیلت ماه مبارک رمضان (نعمت از قلم نیفتادن) جلسه 5

فضیلت ماه مبارک رمضان (نعمت از قلم نیفتادن) جلسه 5

فضیلت ماه مبارک رمضان (تعادل در خوف و رجاء) جلسه 4

فضیلت ماه مبارک رمضان (تعادل در خوف و رجاء) جلسه 4

ماه رمضان (همراهی کتاب و عترت) جلسه3

ماه رمضان (همراهی کتاب و عترت) جلسه3

فضیلت ماه مبارک رمضان (معنای رمضان «قرار دادن چیزی بین دو سنگ»)جلسه 2

فضیلت ماه مبارک رمضان (معنای رمضان «قرار دادن چیزی بین دو سنگ»)جلسه 2

دعای چهل و پنج صحیفه سجادیه (وداع با ماه مبارک رمضان)

دعای چهل و پنج صحیفه سجادیه (وداع با ماه مبارک رمضان)

شاخص های فهم حقیقت (قلب تسلیم اهل البیت باشد)

شاخص های فهم حقیقت (قلب تسلیم اهل البیت باشد)

شفای امام هادی - استوری و ریل

شفای امام هادی - استوری و ریل

ماندگاری استجابت دعای تحت قبه ابا عبدالله توسط امام هادی علیه السلام

ماندگاری استجابت دعای تحت قبه ابا عبدالله توسط امام هادی علیه السلام

 حضرت ام البنین نمونه مادر

حضرت ام البنین نمونه مادر

فروپاشی اخلاقی - استوری و ریل

فروپاشی اخلاقی - استوری و ریل

آرامش پیامبر _ حجت الاسلام میر هاشم حسینی

آرامش پیامبر _ حجت الاسلام میر هاشم حسینی

title element

آخرین‌های صوتی

سخنرانی شب نهم ماه رمضان

سخنرانی شب نهم ماه رمضان

سخنرانی شب نهم ماه رمضان

سخنرانی شب نهم ماه رمضان

سخنرانی شب هشتم رمضان

سخنرانی شب هشتم رمضان

فضیلت ماه مبارک رمضان ( اثرگذاری همنشین ) جلسه 7

فضیلت ماه مبارک رمضان ( اثرگذاری همنشین ) جلسه 7

فضیلت ماه مبارک رمضان ( اثرگذاری همنشین ) جلسه 7

فضیلت ماه مبارک رمضان ( اثرگذاری همنشین ) جلسه 7

فضیلت ماه مبارک رمضان ( ارزش و قدر منزلت شخص به همت بلند است) جلسه 6

فضیلت ماه مبارک رمضان ( ارزش و قدر منزلت شخص به همت بلند است) جلسه 6

فضیلت ماه مبارک رمضان ( ارزش و قدر منزلت شخص به همّت بلنداست) جلسه 6

فضیلت ماه مبارک رمضان ( ارزش و قدر منزلت شخص به همّت بلنداست) جلسه 6

فضیلت ماه مبارک رمضان (نعمت از قلم نیفتادن) جلسه 5

فضیلت ماه مبارک رمضان (نعمت از قلم نیفتادن) جلسه 5

فضیلت ماه مبارک رمضان (نعمت از قلم نیفتادن) جلسه 5

فضیلت ماه مبارک رمضان (نعمت از قلم نیفتادن) جلسه 5

فضیلت ماه مبارک رمضان (تعادل در خوف و رجاء) جلسه 4

فضیلت ماه مبارک رمضان (تعادل در خوف و رجاء) جلسه 4

فضیلت ماه مبارک رمضان(انس با قرآن و اهل البیت) جلسه 4

فضیلت ماه مبارک رمضان(انس با قرآن و اهل البیت) جلسه 4

فضیلت ماه مبارک رمضان جلسه 3

فضیلت ماه مبارک رمضان جلسه 3

ماه رمضان (همراهی کتاب و عترت) جلسه3

ماه رمضان (همراهی کتاب و عترت) جلسه3

فضیلت ماه مبارک رمضان (معنای رمضان «قرار دادن چیزی بین دو سنگ»)جلسه 2

فضیلت ماه مبارک رمضان (معنای رمضان «قرار دادن چیزی بین دو سنگ»)جلسه 2

فضیلت ماه مبارک رمضان (ماه رمضان اسم الله مس وجود را طلا می کند ) جلسه 2

فضیلت ماه مبارک رمضان (ماه رمضان اسم الله مس وجود را طلا می کند ) جلسه 2

title element

آلبوم‌ها

شب دهم رمضان

شب دهم رمضان

شب نهم رمضان

شب نهم رمضان

شب هشتم رمضان

شب هشتم رمضان

شب هفتم رمضان

شب هفتم رمضان

شب ششم رمضان

شب ششم رمضان

شب پنجم رمضان

شب پنجم رمضان

شب چهارم رمضان

شب چهارم رمضان

شب سوم رمضان

شب سوم رمضان

شب دوم رمضان

شب دوم رمضان

شب اول رمضان

شب اول رمضان

comment count

اولین دیدگاه را شما بنویسید...

title element

نظرات شما