آرشیو جامع کلیپ صوتی

ای ساروان آهسته ران
ای ساروان آهسته ران
محسن عرب خالقی
هدانا به کرامت الحسن
هدانا به کرامت الحسن
محسن عرب خالقی
ای خدا پیغمبر اومده
ای خدا پیغمبر اومده
محسن عرب خالقی
مهربون مهربونا تویی
مهربون مهربونا تویی
محسن عرب خالقی
مجنونم با زینب
مجنونم با زینب
محسن عرب خالقی
ابوترابی من خاک پاتم
ابوترابی من خاک پاتم
محسن عرب خالقی
غریب الن حسین وای
غریب الن حسین وای
محسن عرب خالقی
بس که عطشانند آل فاطمه
بس که عطشانند آل فاطمه
محسن عرب خالقی
علی اصغر خواب روی پا
علی اصغر خواب روی پا
محسن عرب خالقی
ای خدای تو خون بهای تو
ای خدای تو خون بهای تو
محسن عرب خالقی
ای رسول بهترین کردارها
ای رسول بهترین کردارها
محسن عرب خالقی