شب هفتم محرم

شب هفتم محرم

سال 1402

مسعود پیرایش

صاحب العصر (عج) اراک

صوت

1.

عاقبت کار ما با حسین

عاقبت کار ما با حسین

مسعود پیرایش

2.

آروم‌تر نفس بکش مادر رو صدا نزن

آروم‌تر نفس بکش مادر رو صدا نزن

مسعود پیرایش

3.

جای بارون میبینی از آسمون نیزه داره میباره

جای بارون میبینی از آسمون نیزه داره میباره

مسعود پیرایش

4.

داره خون می‌ریزه از زخم تنت آروم

داره خون می‌ریزه از زخم تنت آروم

مسعود پیرایش

5.

دل بارون نمی‌سوزه به آهت

دل بارون نمی‌سوزه به آهت

مسعود پیرایش

6.

رحمت الله الواسعه یعنی دستای پر از کرمت آقا

رحمت الله الواسعه یعنی دستای پر از کرمت آقا

مسعود پیرایش

7.

رفتی و مونده واسه من چشای غم گرفته

رفتی و مونده واسه من چشای غم گرفته

مسعود پیرایش

8.

روضه حضرت علی‌اصغر علیه السلام

روضه حضرت علی‌اصغر علیه السلام

مسعود پیرایش

9.

نرسید به حنجر خشکت آب  ای وای

نرسید به حنجر خشکت آب ای وای

مسعود پیرایش

10.

سرت بر روی نیزه تاب میخورد

سرت بر روی نیزه تاب میخورد

مسعود پیرایش