سیدالشهدا سیدالشهدا
سیدالشهدا سیدالشهدا
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
سپردمت به خدا و به ریگ های بیابان
سپردمت به خدا و به ریگ های بیابان
روضه شب عاشورا
روضه شب عاشورا
هرکی یه تیکه برده که تو قتلگاه بدن نیست
هرکی یه تیکه برده که تو قتلگاه بدن نیست
مونده روی زمین پیکر تو رها
مونده روی زمین پیکر تو رها
بی کفن جلو چشم رباب مونده زیر نور آفتاب
بی کفن جلو چشم رباب مونده زیر نور آفتاب
آروم جون خواهر پامال مرکبایی
آروم جون خواهر پامال مرکبایی
Loading player...
فایل تصویری وجود ندارد