ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
بر لب آبم و از داغ لبت می‌‌میرم
بر لب آبم و از داغ لبت می‌‌میرم
ذکری همتای ذکر شریف علی نیست
ذکری همتای ذکر شریف علی نیست
ماشالله خطبه خوان حرم امن خدا
ماشالله خطبه خوان حرم امن خدا
از دستای قلم شدت از تو خبر گرفته
از دستای قلم شدت از تو خبر گرفته
پاشو ابلفضل پاشو که جز تو سپاهی ندارم
پاشو ابلفضل پاشو که جز تو سپاهی ندارم
ای حرمت قبله‎‌ی حاجات ما ابلفضل
ای حرمت قبله‎‌ی حاجات ما ابلفضل
Loading player...
فایل تصویری وجود ندارد