عاقبت کار ما با حسین
عاقبت کار ما با حسین
آروم‌تر نفس بکش مادر رو صدا نزن
آروم‌تر نفس بکش مادر رو صدا نزن
جای بارون میبینی از آسمون نیزه داره میباره
جای بارون میبینی از آسمون نیزه داره میباره
داره خون می‌ریزه از زخم تنت آروم
داره خون می‌ریزه از زخم تنت آروم
دل بارون نمی‌سوزه به آهت
دل بارون نمی‌سوزه به آهت
رحمت الله الواسعه یعنی دستای پر از کرمت آقا
رحمت الله الواسعه یعنی دستای پر از کرمت آقا
رفتی و مونده واسه من چشای غم گرفته
رفتی و مونده واسه من چشای غم گرفته
روضه حضرت علی‌اصغر علیه السلام
روضه حضرت علی‌اصغر علیه السلام
نرسید به حنجر خشکت آب  ای وای
نرسید به حنجر خشکت آب ای وای
سرت بر روی نیزه تاب میخورد
سرت بر روی نیزه تاب میخورد
Loading player...
فایل تصویری وجود ندارد