تویی جان و جانان تویی شاه ایران

تویی جان و جانان تویی شاه ایران

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر برومند

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

تویی جان و جانان تویی شاه ایران دلم و شیدا کن مددی یا سلطان اقم آقام سلطان قلبم یاد حرم هواییم میکنه هر روز هفته خدا امام رضاییم میکنه عطر ضریحت دوباره کربلاییم میکنه هوات و کردم میشه خوب کنی حال من و شکسته بالم میشه شفا بدی بال من و اومدم آقا که بدی روزی سال من و