نوکری هام و اشک چشام و

نوکری هام و اشک چشام و

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نوکری هام و اشک چشام و خراب کردم همه سینه زنی هام و بگو چیکار کنم که بشنوی صدام و حق داری انداختی عقب کرب و بلام و رو بر نگردون از من یاحسین عفوا یاحسین عفوا یاحسین شرمندتم من قلبا یا حسین عفوا یاحسین عفوا یاحسین