گودال همون کوچه‌ است

گودال همون کوچه‌ است

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

رضا هلالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

گودال همون کوچه‌ است خنجر همون میخ مظلوم ترین شهید تاریخ وای از کربلا گودال بلا مونده پیکری زیر دست و پا وا اسفا گوشه گودال حسین بی دست و پا وا اسفا سر میبرن کوفیا اما از قفا واویلا اللحسین واویلا اللحسین