حک شد انگور به قاموس ضریحت یعنی

حک شد انگور به قاموس ضریحت یعنی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر برومند

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

حک شد انگور به قاموس ضریحت یعنی حرمت قد همه باده خوران می دارد مادرش بنت اسد و پدر ابی طالب علی ابن عم رسول اباالعجائب تو حسب و نسب یک علی تو عالم ولی معلوم نیست پدر دشمن غاصب ولی معلوم نیست پدر ثانی غاصب شیر هر نبرد علی مرد مرد مرد از فضائلش نگم برات بابا منحصر بفرد بدر و نهروان خندق و خیبر فلانی کجا بود همه میدونیم مثل همیشه فرار میکرده