عقیله العربم من

عقیله العربم من

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

عقیله العربم من مرتضوی نسبم من زینبم من تو علمداری و من از تو علمدار ترم یاعباس تو جگرداری و من از تو جگردار ترم یاعباس اذن میدان بدهد یار خودت میبنی یاعباس وسط معرکه ها از همه کرار ترم یاعباس ذوالفقار پدرم را کمرم میبندم یاعباس دستمالی که به سر بست سرم میبندم یاعباس بخدا شیر زنم شیر خدا میداند یاعباس راه این بی صفتان را به حرم میبندم یاعباس