وای از مدینه و وای از کرب و بلا

وای از مدینه و وای از کرب و بلا

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

رضا هلالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

وای از مدینه و وای از کرب و بلا وای از پشت در و گودی قتلگاه ناله میزنم من از ناله زهرا گریه میکنم من از گریه زینب اگه تو مدینه ای خونه نمیسوخت نمیسوخت تو کربلا خیمه زینب رنج و عذاب و بمیبرم برای زهرا و رباب یکی تو کوچه یکی بزم شراب و نمیدونم چی بگم از حال و روز این دو مادر دیگه گهواره محسن میرسه به علی اصغر