عشق منی تو حسینی من اویس قرنی

عشق منی تو حسینی من اویس قرنی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

رضا هلالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

عشق منی تو حسینی من اویس قرنی زیر سایه ات سمتم سینه زنی خیلی دوست دارم اونم علنی با کرمت دلم و پر میدم امشب حرمت تو خودت گفتی خودم میخرمت غم نخور کرب و بلا میبرمت ای ذکر دل بیتابم حسین اربابم ای شور شب مهتابم حسین اربابم