چشمه چشمه چشمای ترم

چشمه چشمه چشمای ترم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی سلحشور

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

چشمه چشمه چشمای ترم آتیش قلب شعله ورم من هم مثل مادر پدرم میزنم هی صدا یازهرا اسم تو بر لب وقت دعا ذکر تو بر لب وقت عزا ای اسمت رمز دفع بلا میزنم هی صدا یازهرا