منی که از تولدم؛ تو کشوری بزرگ شدم

منی که از تولدم؛ تو کشوری بزرگ شدم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

منی که از تولدم؛ تو کشوری بزرگ شدم که از سرِ ماذنه هاش اسم علی و بچه هاش پیچیده سمت هر طرف! دل میره ایوون نجف!! میخوام که نوکرش باشم؛ غلام قنبرش باشم با علی با علی با علی؛ تا آخرش باشم! علی حبه جنه؛ قسیم النار و الجنه وصی المصطفی حق امام الانس و الجنه… علی مولا علی مولا! کاس الولا رشفته و انا صبی؛ و رضعته من طیب امی و ابی و نمی باعضائی و کل مفاصلی؛ حتی ارتوی قلبی باعذب مشربی روحی ومهجتی بفداک یاعلی؛ ماقیمه الحیاه لو لاک یاعل