یا من الاجابت تحت قبته حسین

یا من الاجابت تحت قبته حسین

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

یا من الاجابت تحت قبته حسین عاقبت به خیریه تو زیارته حسین گرچه داغتو درک نمیکنم روضه رفتن و ترک نمیکنم درد لاعلاج من از تو دوری کردم هی این حسین حسین که میگم دوای درد منه این ارادتارو می خره زهرا حسین حسین حسین حسین یا من له اکرم الاسماء حسین حسین حسین حسین میگم برا یاری زهرا حسین حسین حسین حسین یا من له اکرم الاسماء حسین حسین حسین حسین سر سپرده این سیاهیا جونمم بدم روضه تو میام تحت هر شرایطی گریه می کنم برات زندگیه بی تو والله مرگه برا نوکرات