ای مادر مادر یا فاطمه الزهرا

ای مادر مادر یا فاطمه الزهرا

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی سلحشور

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

ای مادر مادر یا فاطمه الزهرا ای رالگوی دختر ها یا صدیقه کبری شد بهشت خدا با عبادت تو نورانی