خواهم که شبی محرم اسرار تو باشم

خواهم که شبی محرم اسرار تو باشم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی سلحشور

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خواهم که شبی محرم اسرار تو باشم در خانه دل راز نگهدار تو باشم ای یوسف بازاز ملامت من مسکین آن مایه ندارم که خریدار تو باشم هر مرغ شود شاد که از دام گریزد من شاد از آنم که گرفتار تو باشم گر خلوت وصل تو برازنده من نیست بگذار که در سایه دیوار تو باشم