دنبال کبریایی بی کبر و بی ریا باش

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

مهدی سلحشور

سال 1400

متن قطعه:

دنبال کبریایی بی کبر و بی ریا باش وقت ادای دینت فارق ز هر ادا باش وقتی که پشت این درپیغمبران نشستند در کوی نیک نامان پیوسته خاک پا باش هر منصبی که داری بیرون روضه داری اینجا که پا نهادی تا میشود گدا باش

قطعاتمرتبط

مشاهده همه