چشمه چشمه چشمای ترم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

مهدی سلحشور

سال 1400

متن قطعه:

چشمه چشمه چشمای ترم آتیش قلب شعله ورم من هم مثل مادر پدرم میزنم هی صدا یازهرا اسم تو بر لب وقت دعا ذکر تو بر لب وقت عزا ای اسمت رمز دفع بلا میزنم هی صدا یازهرا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه