سر سلسله وفا ابالفضل

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

سر سلسله وفا ابالفضل کوه ادب و حیا ابالفضل با نام حسین شفا میگیریم با نام تو کربلا ابالفضل روی دوشم علم دارم توی قلبم حرم دارم درست خالی دستم تو رو دارم چی کم دارم مثل تو نگفت هیچکس مولا حسین کل من علیها فان و یبقی حسین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه