روزی رعیت بدست سلطان است

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حاج حیدر خمسه

سال 1400

متن قطعه:

مرا به درهم و دینار وا مکن ز سرت از این به بعد گدایت گدای دیدن توست همیشه روزی رعیت بدست سلطان است چه چیز پر کند ای دوست جای دیدن تو