ای پشت و پناه...

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

نریمان پناهی

سال 1400

متن قطعه:

ای پشت و پناه ای علمدارم داغ تو گره زده به کارم ای یارم دارم از غمت میبارم غم تو میده آزارم علمدارم رحمی به خیمه ها کن و پاشو داداش ز جا تو که نباشی وای به حال این مخدرات از بس که تیر به پیکرت زدن برادرم نمیتونم کاری کنم تو علقمه برات بدون تو حرم نداره سر پناه بودی برای من تنها تو تکیه گاه

قطعاتمرتبط

مشاهده همه