غم آمد شادی ام از یاد رفته

غم آمد شادی ام از یاد رفته

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

غم آمد شادی ام از یاد رفته توان از جنس اصل داد رفته دو دسستش رو علی برهم زد و گفت تمام هستیم بر باد رفته