گرچه داغتو درک نمی کنم

گرچه داغتو درک نمی کنم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

گرچه داغتو درک نمی کنم روضه رفتنو ترک نمی کنم در دلا علاج من از تو دوری کردنه این حسین حسین که میگم دوای درد منه این نوکریهارو میخره زهرا حسین حسین حسین یا من له اکرم الاسماء میگم برا یاری زهرا حسین حسین حسین یا من له اکرم الاسماء سر سپرده ی این سیاهیام جونم ببر روضه رو میام تحت هر شرایطی گریه میکنم برات زندگی بدون تو والله مرگ واسه نوکرات این ارادت هارو میخره زهرا حسین حسین حسین