پدرم حیدر مادرم زهراست

پدرم حیدر مادرم زهراست

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

پدرم حیدر مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر میکشن خیلی زحمت ما رو پدرم حیدر مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر میکشن خیلی زحمت ما رو ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی نفس نفس دم به دم بگو یا علی با پرچم و با علم بگو یا علی با پرچم و با علم بگو یا علی پدرم حیدر مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر میکشن خیلی زحمت ما رو پدرم حیدر‌ مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر میکشن خیلی زحمت ما رو ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی تا دنیا دنیاست پرچم علی بالاست دم بزن فقط از حیدر این سفارش زهراست