مادر بی گناهه من

مادر بی گناهه من

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

مادر بی گناهه من فدای تو سینه زنت به کی بگم چهل نفر غریب گیر آوردنت پیش علی به قصد کشت حرومیا می زدنت فراری های احد رو غرب گیر آوردنت مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر