کنت نورا فی الاصلاب شامخه

کنت نورا فی الاصلاب شامخه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

کنت نورا فی الاصلاب شامخه و الارحام المطهره پسراتون عالیجنابن و دختراتون اولیاء مخدره ان نور نور نوری از هر رجسی و الله دوری ال الله اید و سروران سربازان روز ظهورید از اول تا آخر طهر طاهر مطهر کنت نورا فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره