دنیا به چشمش از تو بهتر را نخواهد دید

دنیا به چشمش از تو بهتر را نخواهد دید

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دنیا به چشمش از تو بهتر را نخواهد دید عالم دگر مثل تو دلبر را نخواهد دید دیگر علی بعد از تو روز خوش نخواهد دید دیگر کسی لبخند حیدر را نخواهد دید