کلمینی التماس من و می بینی

کلمینی التماس من و می بینی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

کلمینی التماس من و می بینی کلمینی پای حرفام میشه بشینی کلمینی کلمینی کلمینی بانو تو نگاه نکن تابوت و نگیری از من روت و که میکشی زهراجان پسرعموت و جای دوری نمیره زهرا چی میشه بازم پیشم بمونی حیدر بی تو میمیره زهرا چی میشه بازم پیشم بمونی