نگو تمومه اشکای حیدر و ببین نگو تموم

نگو تمومه اشکای حیدر و ببین نگو تموم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نگو تمومه اشکای حیدر و ببین نگو تموم پهلوونت خورده زمین نگو تموم بمون کنارم عروس خونه علی بمون کنارم درد داری میدونم ولی بمون کنارم نگو تمومه اشکای حیدر و ببین نگو تموم پهلوونت خورده زمین نگو تموم