سه ماهه که آه می کشی

سه ماهه که آه می کشی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

سه ماهه که آه می کشی آخه اسیر دردی چشاتو از من نپوشون معلومه گریه کردی حتی رمق نداری بهم بدی جوابی سه ماهه درد پهلوت نمیزاره بخوابی میمیرم و زنده میشم با هر نفس که میزنی آیینه ترک ترک خدا کنه که نشکنی