فاطمه در حمایت علی است

فاطمه در حمایت علی است

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

فاطمه در حمایت علی است ولی در حمایت زهرا است راضیه عالمه اغیثینی مادرم فاطمه اغیثینی صبحت بخیر همسر من هم قطار من یک روز دیگر است که هستی کنار من شکر خدا گمان کنم امروز بهتری پیراهن جدید مبارک بهار من