درد را به رنج تبدیل نکنیم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حجت الاسلام علی بخشی

سال 1400

متن قطعه:

درد را به رنج تبدیل نکنیم