لبیک ابی عبدالله لک لبیک

لبیک ابی عبدالله لک لبیک

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

لبیک ابی عبدالله لک لبیک لبیک یا ثارالله لک لبیک ان الحسین مصباح الهدی لا نظیر لک لبیک به نام نامی تو اعتراف می کنم که زیر پرچم تو اعتکاف می کنم لباس مشکی احرام تو به تن کردم و اربعین حرمت را طواف می کنم لبیک ابی عبدالله لک لبیک لبیک یا ثارالله لک لبیک ان الحسین مصباح الهدی لا نظیر لک لبیک رسیده پای پیاده به شوق دیدارت در اربعین تو حاجی شدند زوارت مناست قتلگه و خیمه گاه تو عرفات و بارگاه تو مروه ، صفا علمدارت لبیک ابی عبدالله لک لبیک لبیک یا ثارالله لک لبیک ان الحسین مصباح الهدی لا نظیر لک لبیک