غم و غصمون قد آسمونه

غم و غصمون قد آسمونه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1399

0:00
|
متن قطعه:

غم و غصمون قد آسمونه این و باید همه دنیا بدونه نمیزاریم که شبیه قبر تو ماجرای کوچه مخفی بمونه نمیتونیم که نگیم اعتقاد و باورمون و لعن الله به اونی که زده مادرمون رو لعن الله به اونیکه راه کوچه رو سد کرد لعن الله به اونیکه چادرت رو لگد کرد