نحن فاطمیون نحن فاطمیون

نحن فاطمیون نحن فاطمیون

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی اکبری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نحن فاطمیون نحن فاطمیون بگو به دنیا این صدا صدای نسل فاطمه است همیشه وقت نوکری همیشه فصل فاطمه است به پا میشه غوغا با گریه و عزامون میباره برا این قلب ابر تو چشامون انشاالله ما باشیم جزء فاطمیون نحن فاطمیون نحن فاطمیون خیال من راحت که شفیعه محشرمی تو گیر و دار زندگیم سایه رو ی سرمی