وای من داری تنهام میزاری زهرای من

وای من داری تنهام میزاری زهرای من

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

وای من داری تنهام میزاری زهرای من داری آب میشی پیش چشمای من داری از دستم میری دنیای من زوده واسه تو پیری از علی مگه سیری تنهایی آخه کجا میری وقتی که نمیخندی چشمات و میبندی راه نفسام و میگیری نرو میکشی حیدر ومیکشی حیدر و