مدد ز غیر تو ننگ است یاعلی مددی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

متن قطعه:

مدد ز غیر تو ننگ است یاعلی مددی زمانه بر سر جنگ است یاعلی مددی با قل هو الله است برابر علی مدد یا مرتضی است شانه به شانه به یاصمد عمری است که دم به دم علی میگویم در حال نشاط و غم علی میگویم یک عمر علی گفتم و انشاالله تا آخر عمر هم یا علی میگویم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه