به خدا مقام تو اعظم مراتب

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد طاهری

سال 1400

متن قطعه:

به خدا مقام تو اعظم مراتب شب سوم شده و خوندن از تو واجب السلام یا بنت ولی الله السلام یا اخت ولی الله السلام یا عمت ولی الله الطاف تو دریاست قلب تو زلال محتاج دعاتم بانوی سه ساله

قطعاتمرتبط

مشاهده همه