به خدا مقام تو اعظم مراتب

به خدا مقام تو اعظم مراتب

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

به خدا مقام تو اعظم مراتب شب سوم شده و خوندن از تو واجب السلام یا بنت ولی الله السلام یا اخت ولی الله السلام یا عمت ولی الله الطاف تو دریاست قلب تو زلال محتاج دعاتم بانوی سه ساله