میخنده چه زیبا سربند یازهرا

میخنده چه زیبا سربند یازهرا

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی سلحشور

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

میخنده چه زیبا سربند یازهرا میبنده و میمونه توی میدون عشق به مولا همه بی نام و نشون فقط برا دلشون برا علی میسوزن همین بوده تا بوده رسم فاطمیون دل و از همه جز علی بردین توی گمنامی رفتن و رسیدن همه زندگی شون فاطمه بود دم آخری زهرا رو دیدن